Din Sikkerhet

Personvern

Personvern er et kvalitetsaspekt ved den tjenesten Villa Europa Inc. tilbyr. Villa Europa Inc. behandler personopplysninger du gir oss på en måte som verner din personlige integritet og privatliv.

Innsamling av opplysninger som kan knyttes til deg som individ vil ikke skje uten at du tydelig gjøres oppmerksom på hvem som registrerer opplysningene og på hva opplysningene skal benyttes til. Villa Europa Inc. vil alltid innhente tillatelse til både registrering og bruk.

Villa Europa Inc. behandler alle persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet sine registrerte persondata. Kontakt om dette kan gjøres på post@villaeuropa.no.

Passordhåndtering

Villa Europa Inc. behandler alle persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Bare spesielle personer hos oss vil ha tilgang til informasjon som kan knyttes til deg som individ og Villa Europa Inc. har etablert teknologiske sperrer som hindrer at uvedkommende kommer i kontakt med informasjonen.

Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet sine registrerte persondata utenom kjøpsdata.

Betaling med kort

Håndtering av all kortbruk skjer av Klarna.